Služby

Kromě montáže oken a dveří nabízíme všem zákazníkům ještě tyto služby:

a/ Servis oken a dveří – pravidelný servis a oken a dveří zajistí delší životnost jednotlivých komponentů a tím i celého výrobku. Odborně seřízené okno nebo dveře rovněž zabraňuje tepelným ztrátám a riziku případného vypadnutí při neodborné manipulaci nebo pokusu seřídit okno nebo dveře sám.

b/ Dozor při výběru a realizaci oken a dveří – naše činnost ušetří zákazníkům spoustu času a starostí, které by mohly vzniknout, pakliže narazíte na neseriózní firmu. Tímto chceme všechny potenciální zákazníky těchto starostí ušetřit. Je to ideální volba jak pro jednotlivce, kteří staví nebo rekonstruují rodinný dům, tak pro celé bytová družstva nebo SVJ.

c/ Výkresová dokumentace oken – při výměně oken v památkově chráněném území nabízíme pomoc s vyřízením podkladů pro památkáře včetně vypracování výkresové dokumentace a komunikace se samotnými úřady s cílem získat souhlasné stanovisko pro výměnu oken.