Práce spojené s montáží a výměnou oken

Samotná výměna oken zahrnuje několik kroků a činností, o kterých by každý zákazník měl vědět ještě před jejím zahájením.

1/ Demontáž starých oken

Probíhá nejčastěji z vnitřní strany otvoru. Dochází k vysazení křídel a nařezání rámu v několika místech, aby při vyjmutí či vypáčení rámu se co nejméně poškodila venkovní omítka či fasáda.

2/ Montáž nových oken

Jakmile je otvor zbaven veškerých kousků omítky a částí starých oken, může se nové okno zabudovat do připraveného stavebního otvoru. Montáž probíhá tím způsobem, že se nejdříve osadí rám bez křídel. Před ukotvením a vypodložením musí být rám několikrát zkontrolován, zda je v rovině. To se kontroluje pomocí vodováhy. Po ukotvení a další kontrole rovinnosti rámu se mezera mezi rámem a zdivem vypění pomocí montážní polyuretanové pěny.

Česká norma ČSN 74 6077 doporučuje při montáži použít k utěsnění připojovací spáry parotěsné a paropropustné folie. Ty zabraňují pronikání vlhkosti do montážní spáry, která má za následek její postupnou degradaci a tím pádem montážní pěna ztratí své tepelně izolační i protihlukové vlastnosti.

3/ Likvidace starých oken

Stará okna včetně případné stavební suti odvezeme do sběrného dvora, kde následně proběhne jejich ekologická likvidace.

4/ Zednické začištění oken zevnitř i zvenku

Jakmile vytvrdne montážní pěna, mohou se zahájit zednické začišťovací práce. Ty se dělí na:

  • Jednoduchá zednická – v tomto případě jde o výměnu starých jednoduchých (např. rekordky, šroubovaná okna) anebo kastlových oken za okna nová o stejné či podobné stavební hloubce.
  • Velká zednická – typickým příkladem je výměna starých špaletových nebo kastlových oken za okna jednoduchá (eurookna, hliník nebo plast). Práce trvají přibližně jednou tolik co u jednoduché zednické z důvodu velkého rozsahu začišťovacích prací.

Jestliže nedojde bezprostředně po výměně oken k opravě či zateplení fasády, musí být zednicky začištěna i venkovní spára mezi novým rámem okna a fasádní omítkou kolem dokola, aby nedošlo k zatečení do otvoru.

5/ Montáž vnitřních a venkovních parapetů

Vnitřní parapet se montuje na rovný pevný podklad pomocí montážní pěny. Venkovní parapet se montuje až po hotové fasádě.

Jestliže nedojde bezprostředně po výměně oken k opravě či zateplení fasády a zároveň jsou venkovní parapetní plechy v dobrém stavu, tak se může použít přechodový pozinkový plech k ošetření styku mezi novým rámem a stávajícím venkovním oplechováním.

6/ Záruční a pozáruční servis

U veškerých námi realizovaných zakázek zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Jedná se zejména o seřízení prvků, výměnu těsnění či kování. 

Kontaktujte nás:
Telefonicky +420 777 874 899, e-mailem info@oknacreative.cz