Zasklení

 K zasklení oken a dveří se používají různé druhy a typy skel. Spolupracujeme se společností AGC Glass, což je největší výrobce plochého skla na světě.

1/ IZOLAČNÍ SKLA

Izolační skla se skládají ze dvou nebo více tabulí plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními rámečky. Tyto rámečky jsou plněny vysoušecím prostředkem, který má za úkol absorbovat případné vodní páry z meziskelního prostoru. Spojení skel je provedeno organickým trvale plastickým tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Kombinací různé síly skla a šířky distančního rámečku, je možno docílit odlišných tepelně i hlukově izolačních vlastností dvojskla nebo trojskla.

Technický popis:

 • sklo – veškeré typy plochého skla float a speciální skla
 • distanční rámeček – teplý plastový nebo nerez, používané šířky 6-24 mm
 • vysoušecí prostředek molekulové síto – vysoušedlo na bázi zeolitů
 • trvale plastický tmel butyl – první stupeň utěsnění dvojskla nanášený za tepla
 • trvale pružný vulkanizující polyuretanový nebo polysulfydový dvousložkový tmel – druhý stupeň utěsnění izolačních skel vulkanizující na vzduchu
 • meziprostor vyplněn vzduchem nebo plynem – argon nebo krypton či jiná směs plynů dle požadavků na vlastnosti izolačního skla

Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla Ug. Čím nižší je jeho hodnota, tím větší tepelnou izolaci plastové okno vykazuje. Dnešní standard se pohybuje v rozmezí Ug = 0,5 – 1,1 W/(m2K).

Pro zlepšení izolačních vlastností skel dochází k jeho pokovení. V základním izolačním skle je nahrazena vnitřní tabule skla s nízkou hodnotou emisivity. Na vnitřní sklo je nanesena vrstva oxidu kovu, která odráží tepelnou energii zpět do místnosti. Výrazně se tak snižuje únik tepla, který lze ještě snížit nahrazením vzduchu v dutině za plyn s nízkou tepelnou vodivostí. Díky těmto novým technologickým postupům dosahuje takové izolační sklo tepelně izolačních účinků odpovídajícím třiceticentimetrové cihlové zdi. Je potřeba počítat s tím, že sklo je díky tomu lehce zabarveno dozelena.

2/ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SKLA

Se vzrůstajícím hlukem roste potřeba zabránit jeho pronikání do budov. Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB, což je dostačující hodnota. Parametr Rw označuje index vzduchové neprůzvučnosti vyjadřovaný v dB. Tuto hodnotu je však možné za navýšit použitím skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením. Lze se tak dostat až na hodnoty nad úrovní 40 i 50 dB. Tato skla se používají v oblastech silného zatížení hlukem, v blízkosti dopravních cest, letišť, železničních koridorů apod.

Zvukově izolačních vlastností se u dvojskel nebo trojskel dosahuje několika způsoby jejich složení:

 • rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a rozšířenou dutinou mezi skly
 • nahrazením jedné nebo obou tabulí lepeným sklem
 • zvukově izolační skla s lepeným sklem mohou sloužit zároveň jako bezpečnostní zasklení

3/ BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Pro bezpečnost a ochranu zdraví se bezpečnostní izolační sklo používá ve stále větší míře. Při případném pokusu o násilné vniknutí lze bezpečnostní sklo se zvýšenou námahou sice rozbít, sklo ovšem zůstává vcelku a je velice obtížné jej překonat. Doporučujeme použít bezpečnostní sklo do míst se zvýšeným rizikem násilného vniknutí. Standardní izolační sklo může při rozbití způsobit i těžké zranění. Proto se do prostor, kde se dá očekávat poškození izolačního skla (výplně dveří, výlohy) doporučuje použít izolační sklo s bezpečnostní charakteristikou. Zároveň tak podstatně snížíte pravděpodobnost vloupání a vandalismu.

Na výběr jsou dvě kategorie bezpečnostních skel:

1/ tepelně tvrzená kalená skla ESG – tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější proti zatížení větrem a tepelné námaze než běžné sklo stejné tloušťky. Při výrobě se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. Při rozbití dojde ke změně vnitřního napětí a vznikají malé neostré úlomky.

2/ vrstvená bezpečnostní lepená skla VSG – vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla zůstanou na plastové fólii, která je vlepená mezi dvě tabule skla. Tato skla jsou používána především do objektů s vyšší potřebou ochrany majetku. Různé varianty vrstvených skel se používají i do protihlukových zasklení (tzv. Stratophone).

4/ PROTISLUNEČNÍ SKLA

Zasklená plocha neustále narůstá, a tak je potřeba věnovat zvýšenou pozornost přehřívání interiéru vlivem slunečního záření. Protisluneční skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru a snižují tak zátěž klimatizace, šetří energii a aktivně přispívají ke zlepšování životního prostředí. Je možné je vybavit doplňkovými vlastnostmi tepelné či zvukové izolace, odolnosti proti vloupání, ochrany před úrazem nebo požárem.

Používáme dva druhy protislunečních skel:

 • planibel – sklo probarvené ve hmotě v barvě, málo odráží a absorbuje
 • stopsol – sklo silně reflexní, tvrdě pokovené

5/ Ornamentní skla

Ornamentní skla jsou dekorativní vzorovaná skla, jejichž vzor je vlisován do jedné nebo obou stran čirého skla. Jejich předností je, že jsou průsvitná, ale neprůhledná a zároveň příjemně doplní vzhled oken a dveří. Proto je doporučujeme umístit do oken v koupelnách, do sklepů nebo vchodových dveří, kde mohou zvýraznit jejich design. Rozlišujeme různé ornamentní vzory a také zabarvení. Nejčastěji se používají skla čirá bez zabarvení, je ovšem možné je zabarvit do bronzového nebo žlutého odstínu. Ornamentální skla mohou být kalená, vrstvená bezpečnostní, pískovaná nebo spojovaná v izolačním dvojskle v závislosti na vzoru a tloušťce.

Polar Delta
Matfloat Konfeta
Patterned 130 33/33
Činčila Screen
Niagara Kůra
Kathedral Klein Krizet
Dalcobel Crepi
Bamboo Gothic
Kathedral Gross Diamante 9
Atlantic Flutes
Satinbel

Specifickým druhem skla je drátosklo, které má v sobě integrovanou drátěnou vložku. Tato drátěná vložka drží pohromadě kousky skla v případě jeho rozbití. Drátosklo není možné kalit ani vrstvit a vykazuje schopnost zpomalení šíření plamenů při požáru.

Leštěné Vzorované