Výkresová dokumentace oken

1/ Důvod pro využití naší služby

Naše bohaté zkušenosti můžete využít při tvorbě výběrového řízení na dodávku a montáž oken a dveří. Většina zákazníků osloví několik firem s žádostí o vypracování cenové nabídky. Každý dodavatel oken a dveří má jinak strukturovanou nabídku, každá je rozdílná a laik má někdy problém se v nich vyznat. Nemusí rozumět technickým pojmům, hodnotám a zkratkám uvedeným v nabídce a nezřídka z ní nedokáže vyčíst, zda obsahuje přesně to, co požaduje (např. splnění prostupu tepla oknem Uw, utěsnění připojovací spáry, bezpečnostní nebo protihluková skla, veškeré příslušenství k oknům jako jsou kličky, krytky pantů , parapety atd.).

2/ Naše činnost do výběru realizační firmy

Nabízíme pomoc jak s tvorbou zadání pro výběrového řízení s přesně stanovenými parametry a požadavky, tak srovnání jednotlivých nabídek tak, aby byly porovnatelné a obsahovaly vše, co je požadováno a aby to taky bylo splněno. Součástí této služby je i osobní pohovor s dodavateli. Většinou se zúží výběr na 2 – 3 firmy a s nimi se jedná. Výběr samotné realizační firmy necháváme na zákazníkovi, aby byla zajištěna naše nestrannost. My můžeme vyslovit pouze doporučení.

3/ Naše činnost po výběru realizační firmy

Výběrem realizační firmy naše činnost nekončí. Následně se řeší přesné zaměření stavebních otvorů, které zajišťuje realizační firma. Po zaměření otvorů se aktualizuje cenová nabídka na základě přesných rozměrů a začíná se řešit smlouva o dílo. Dodavatelé mají svoje standardní vzory smluv, do kterých nechtějí moc zasahovat. Nicméně jsme schopni smlouvy zkontrolovat, zpřipomínkovat jednotlivé body a případně požadovat zanesení vlastních bodů. Důležité jsou zejména odstavce týkající se termínu dodání, platebních podmínek a sankční ujednání. Smlouva by měla být pro obě strany vyvážená.

4/ Samotná realizace oken

Jedná se o tu nejdůležitější část celého procesu. Neodborně nebo nekvalitně provedená montáž zhatí veškerou snahu a energii, která byla do realizace vložena. Člověk, který nikdy neviděl, jak se montáž nebo výměna oken provádí, nemůže prakticky zjistit, zda je samotný postup prací správný anebo naopak naprosto špatný. Vždy záleží, jak kvalitní montážní parta realizaci provádí. Opravdu kvalitních montážníků je nedostatek a i ty kvalitní je potřeba kontrolovat. Aby byla montáž nebo výměna oken provedena kvalitně a dle norem, provádíme kontrolu prací včetně kontroly kvality vlastního výrobku. Po provedení prací sepíšeme předávací protokolem s výčtem vad či nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Do doby předání díla bez vad a nedodělků by měla být pozastavena fakturace výrobci nebo dodavateli výrobků. Po odstranění všech vad a nedodělků předáme dílo investorovi.

Naše činnost ušetří zákazníkům spoustu času a starostí, které by mohly vzniknout, pakliže narazíte na neseriózní firmu. Tímto chceme všechny potenciální zákazníky těchto starostí ušetřit. Je to ideální volba jak pro jednotlivce, kteří staví nebo rekonstruují rodinný dům, tak pro celé bytová družstva nebo SVJ.

Kontaktujte nás:
Telefonicky +420 777 874 899, e-mailem info@oknacreative.cz