Výměna oken v památkové zóně – Jak na ni?

Čvc 21, 2020

Majitelé staveb v památkově chráněném území (památkové rezervaci nebo zóně) často tápou ohledně postupu výměny oken. Proto jsme pro vás připravili stručné shrnutí důležitých informací o tom, co je třeba připravit a jaký je postup celé realizace. 

Aby mohla být provedena výměna oken v památkové zóně, je potřeba mít závazné stanovisko odboru památkové péče.

Odbor památkové péče přitom posuzuje a zkoumá:

 • výkresovou dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu oken,
 • odborný posudek stávajících výplní otvorů včetně sondáže barevnosti,
 • důvod výměny oken s popisem přesného počtu kusů měněných prvků

Po získání závazného stanoviska dojde k zaměření výplní otvorů pro výrobu. Samotná výroba trvá 7-10 týdnů podle velikosti a složitosti oken. Pokud se jedná o výměnu oken v celém bytovém domě, je nutné mít vyřízený zábor veřejného prostranství. V záboru může být kontejner pro odpad ze starých oken, který se ekologicky zlikviduje, je to místo vyhrazené pro návoz nových oken a pro montážníky zhotovitele. 

Okna & Dveře CREATIVE vám rádi pomůžeme s žádostí, vypracováním projektu včetně výkresové dokumentace i s komunikací s příslušným památkovým úřadem s cílem získat závazné stanovisko pro výměnu historických oken. Dokážeme vyrobit přesné repliky starých špaletových oken, jejichž provedení před výměnou konzultujeme s Národním památkovým ústavem a Odbory památkové péče. 

Před zahájením výměny oken je nutné připravit obytný prostor dle níže uvedených bodů: 

 1. Před oknem je potřeba mít prostor 1,5 – 2 metry. V tomto prostoru nelze mít nic, co by bránilo nebo ztěžovalo výměnu okna.
 2. Okolo okenního otvoru je potřeba mít prostor minimálně 15 cm.
 3. Všechno, co zůstane v místnosti, musí být zakryto zakrývací folií!
 4. Na podlaze by měly být na zakrývací folii položené tvrdé kartonové papíry, aby nedošlo k poškození podlahy.
 5. V bytech je nutno zajistit průchozí prostor pro nošení nových oken a vynášení oken starých. Ulička by měla mít alespoň 1 metr na šířku.
 6. Pevně spojené části vybavení bytu, které by jakýmkoliv způsobem bránily ve výměně nebo pronášení oken, musí být odmontovány (např. radiátor či wawky blízko okna, police, věšáky, lustry, garnýže atd.).
 7. Zakrytí radiátorů a wawek umístěných pod oknem, které nebudou při výměně oken demontovány. 

Samotná výměna oken zahrnuje následující kroky:

 1. Demontáž stávajících oken včetně vyčištění a vysátí stavebního otvoru před osazením nových oken. Veškeré volné cihly je nutno odstranit.
 2. Montáž nových oken pomocí kotevních plechů nebo turbošroubů, zapěnění montážní spáry polyuretanovou pěnou. Připojovací spára může být ochráněna zevnitř parotěsnou folií a zvenku komprimační páskou.
 3. Odnesení starých rámů a křídel, suti a jiného materiálu z vybouraných oken do připraveného kontejneru, což se souhrnně označuje jako likvidace oken.
 4. Zednické začištění špalet z interiéru jádrovou omítkou s přeštukováním anebo sádrovou omítkou, opravu venkovní špalety rozpínavou maltou anebo stavebním lepidlem.
 5. Přípravu parapetního lůžka pro montáž vnitřního parapetu.
 6. Výměnu venkovního parapetního plechu. V případě, že se venkovní parapet nemění, tak se namontuje přechodový plech k překrytí spáry mezi novým rámem a stávajícím venkovním parapetem.
 7. Jakmile vyschnou špalety okolo oken, může dojít k vymalování.
 8. Seřízení oken a promazání kování.
 9. Celkový úklid po výměně oken před finálním předáním díla objednateli. 

Přečtěte si také: Špaletová okna zachovávají ráz budov v památkových zónách a šetří vaši peněženku


Ukázky realizací výměny špaletových oken