Vše, co potřebujete vědět o výměně špaletových oken v otázkách a odpovědích

Led 13, 2021

Čeká vás výměna starých špaletových oken za nová a stále tápete, co vše je třeba zařídit, jak se na výměnu oken připravit a jaká je cena špaletového okna? Právě pro vás jsme shrnuli nejčastější otázky a odpovědi, které lidé řeší při výměně špaletových oken.

1. Když jsme v památkové zóně a máme stará špaletová okna, můžeme si je nechat vyměnit za jiná, než za nová špaletová?  

V památkových zónách v Praze podléhá výměna oken povolení odboru památkové péče hlavního města Prahy. Okna v uliční fasádě musí být vyměněná za nová špaletová okna (profil Historic), pokud ta původní byla také špaletová. Výjimku tvoří nástavby, kde historicky nebyla špaletová okna, tam mohou být jednoduchá okna (profil Single), která vzhledově odpovídají špaletovým oknům. Nelze použít moderní eurookna, plastová nebo hliníková okna. 


2. Proč musíme mít špaletová okna, když soused si vyměnil okna za nová plastová?

V takovém případě si soused vyměnil okna bez povolení památkového úřadu a hrozí mu za to udělení pokuty, a to až po dobu 3 let od výměny oken. Jedná se o velmi častý omyl, kdy si lidé myslí, že plastová okna povolili památkáři. Nepovolili, výměna proběhla bez jejich souhlasu. Taková okna by totiž odbor památkové péče nikdy nepovolil, ani do dvora. 


3. Co všechno potřebujeme k tomu, abychom mohli vyměnit špaletová okna za nová?

Nejdříve je třeba vypracovat výkresovou dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu nových oken s čímž vám rádi pomůžeme. Detaily starých oken si zkreslujeme ručně přímo u stávajících oken a poté veškeré detaily překreslíme v projekčním programu. Vypracujeme kompletní žádost o vydání závazného stanoviska včetně odborného posudku, sondáže barevnosti a důvodu výměny starých oken. Takto ucelený projekt odevzdáme na památkáře a následně čekáme 3-5 měsíců na vydání závazného stanoviska. Teprve poté můžeme zadat okna do výroby a po cca 8 týdnech výroby je vyměnit za nová. 


4. Je třeba nějak připravovat byt nebo prostor před plánovanou výměnou oken?

Před zahájením výměny oken je nutné připravit obytný prostor dle níže uvedených bodů:

  • Před okny je potřeba uvolnit prostor 1,5 – 2 metry. V tomto prostoru nelze mít nic, co by bránilo nebo ztěžovalo výměnu okna.
  • Okolo okenního otvoru je potřeba mít prostor minimálně 15 cm.
  • Vše, co zůstane v místnosti, musí být zakryto zakrývací folií!
  • Na podlaze by měly být na zakrývací folii položené tvrdé kartonové papíry, aby nedošlo k poškození podlahy.
  • V bytech je nutno zajistit průchozí prostor pro nošení nových oken a vynášení oken starých. Ulička by měla mít alespoň 1 metr na šířku.
  • Pevně spojené části vybavení bytu, které by jakýmkoliv způsobem bránily ve výměně nebo pronášení oken, musí být odmontovány (např. radiátor či wawky blízko okna, police, věšáky, lustry, garnýže atd.).
  • Zakrytí radiátorů a wawek umístěných pod oknem, které nebudou při výměně oken demontovány.

5. Jak dlouho trvá výměna oken v bytě, kde jsou 4 špaletová okna?

Počítejte, že výměna potrvá 2 dny. První den proběhne demontáž starých oken, montáž nových oken včetně ukotvení a zapěnění a hrubé zednické začištění. Druhý den dokončíme zednické začištění včetně přeštukování, namontujeme vnitřní a venkovní parapet a v případě zájmu provedeme výmalbu okolo okna.


6. Mám doma staré špaletové okno o rozměru 1 metr na šířku a 2 metry na výšku. Jaká bude cena nového špaletového okna?

Kdybychom měli říct, jak se orientačně pohybuje cena špaletového okna v tomto rozměru, tak včetně veškerých prací (tj. demontáž, montáž, likvidace, zednické práce, parapety, okenní kliky) se cena pohybuje okolo 50 tisíc Kč včetně DPH. Hodně však záleží na tom, jestli jsou na okně nějaké ozdobné prvky, které cenu navyšují (např. hlavice, patice, zdobný poutec nebo klapačka).

Dalším faktorem ovlivňujícím cenu je, zda jsou okna jednobarevná anebo dvoubarevná nebo jestli zákazník požaduje bezpečnostní zasklení nebo jiné nadstandardní provedení. Nejlepší však je, když zajedeme k zákazníkovi ještě předtím, než se vypracuje cenová nabídka, abychom si okna přesně změřili a prohlédli si detaily na stávajících oknech. Tím má zákazník zaručeno, že dostane nejpřesnější cenu a nemusí se obávat jejího navýšení. Nabídky děláme zdarma a to i v případě, když přijedeme na zaměření. 

Ukázky realizací špaletových oken