Podléhá i vaše nemovitost památkové ochraně? Dejte pozor na splnění zákonných povinností při výměně oken. 

Kvě 1, 2023

Výměna oken je pro mnoho majitelů nemovitostí důležitým krokem ke zlepšení komfortu jejich bydlení a snížení nákladů za energie. To platí obzvlášť naléhavě ve starých činžovních domech. Nicméně, předtím než začnete s plánováním této úpravy, je důležité zjistit, zda vaše nemovitost podléhá památkové ochraně. 

Zejména v historických částech měst jako Praha, majitelé často nevědomky porušují zákony tím, že vyměňují původní okna za plastová. V tomto článku si proto přiblížíme, jak zjistit, zda se i na vaši nemovitost vztahuje památková ochrana a jaké jsou možnosti majitelů takových nemovitostí.

Podléhá vaše nemovitost památkové ochraně?

Zda se nachází vaše nemovitost v oblasti s určitou úrovní památkové ochrany se dozvíte v interaktivní mapě Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Praha. Odkaz na tuto mapu najdete zde

Mapa znázorňuje různé úrovně památkové ochrany od Nemovitých národních kulturních památek a jejich ochranných pásem, přes Památkové rezervace (zejména Hradčany, Malá strana, Josefov, Staré Město, Nové Město, ale například i malá oblast ve Stodůlkách nebo Ruzyni) a Památkové zóny (kam spadají části čtvrtí jako jsou Vinohrady, Žižkov, Vršovice, Smíchov, Nusle, Dejvice, Bubeneč, Holešovice či Karlín), až po Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl.m. Praze, do kterého patří i části města již o něco vzdálenější historickému centru jako například určité oblasti ve čtvrtích Veleslavín, Dejvice, Motol, Košíře, Radlice, Podolí, Michle, Braník, Vršovice, Libeň nebo Troja (přesněji vymezeno v mapě, viz. odkaz výše).


TIP: Plánujete výměnu oken v Praze a nejste si jisti, jak postupovat? Kontaktujte nás a poraďte se s odborníky. S výměnami oken v památkově chráněných oblastech máme bohaté zkušenosti. 


Památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma

V případě památek, památkových zón a rezervací je před zásahem, jakým je i výměna oken, jednoznačně nutné získat tzv. závazné stanovisko od příslušného odboru památkové péče. Následně je třeba dodržet stanovené požadavky na barevnost a původnost materiálů i technologií a celkový vzhled okenních výplní

  • V památkových zónách a rezervacích v naprosté většině případů orgány památkové péče trvají na výměně oken za přesné repliky původních dřevěných oken. Často se jedná o okna špaletová, kde je u nových oken třeba zachovat jejich původní historický vzhled včetně všech ozdobných prvků jako jsou klapačky, poutce, hlavice, patice a také kování. V některých případech je možné ze strany vnitrobloku použít ekonomičtější variantu špaletových oken, která zvenku zachová historický vzhled a zevnitř disponuje výhodami běžného eurookna. 
  • Ochranné pásmo není na rozdíl od rezervací a zón, dle zákona č.20/1987 SB.. o státní památkové péči, památkově chráněným územím a stavby v tomto pásmu samy o sobě chráněny nejsou a není tak nutné žádat památkáře o vydání závazného stanoviska. To ovšem někdy mylně vede k názoru, že na výběru oknech staveb na tomto území vůbec nezáleží. Jak říká Evropská charta architektonického dědictví “Památky mohou ztratit velkou část svého charakteru, pokud se změní jejich prostředí”. Je tedy minimálně vhodné přistupovat zde k výměně oken individuálně a citlivě s ohledem na celkový architektonický, urbanistický a historický kontext okolní zástavby a pohledové zapojení stavby do výhledu na památkové zóny a rezervace. 

Majitelé v praxi pravidla mnohdy obchází, používají plastová okna a porušují zákon. Má to svá rizika!

Vlastníci nemovitostí se často snaží uvedenému řešení vyhnout a ve snaze ušetřit vyměňují okna v památkových zónách a rezervacích za plastová. Tím se ovšem vystavují hned dvěma rizikům: udělení pokuty (ta se může vyšplhat až ke dvěma milionům) a povinnosti okna nakonec stejně vyměnit za odpovídající. 

Dochází i na soudní spory, kde se majitelé nemovitostí brání argumenty, že vzhled plastových oken může odpovídat dřevěným oknům nebo také tím, že sousedům byla povolena plastová okna. V obou případech však bývá u soudů úspěšná argumentace orgánů památkové péče. 

Plastová okna totiž neodpovídají například v šíři a vzhledu dělících příček, změnami při stárnutí materiálů a už vůbec ne v původnosti technologií. V příkladu se sousedy, se má situace obvykle tak, že si vyměnili okna načerno bez povolení příslušného úřadu. Takže i jim hrozí pokuta po dobu až 3 let od výměny oken. Sousedi si také mohli vyměnit okna ještě před vyhlášením památkově chráněného území, ale ani to neobstojí u soudu jako argument pro povolení plastových oken v současnosti. 

Lidé navíc často opomíjí jeden důležitý aspekt – ekologickou zátěž, kterou plastová okna představují. Do budoucna je reálné očekávat požadavek na jejich ekologickou likvidaci, což může být nákladnější než jejich pořizovací cena. 

Je tak patrné, že šetřit tímto způsobem se rozhodně nevyplácí, spíše může takový postup vést k situaci, která bude pro vlastníky nemovitostí mnohem komplikovanější a finančně i časově náročnější. 

Potřebujete pomoci s řešením výměny oken v památkově chráněném území? 

Obraťte se na Creative okna a dveře. Mezi naše služby patří zpracování projektu pro památkáře, jehož součástí je vypracování výkresové dokumentace stávajícího a navrhovaného stavu oken, vyplnění a podání žádosti o vydání závazného stanoviska, zpracování odborného posudku stávajících oken včetně barevnosti a fotodokumentace. 

Zajistíme pro vás veškerou komunikaci s památkáři a příslušnými úřady s cílem získání závazného stanoviska na výměnu oken a také celou realizaci od výroby a výměny oken včetně zednického začištění až po ekologickou likvidaci starých oken. 

Proč zachovávat špaletová okna a neměnit je za plastová?

Vedle již zmíněných sankcí, které hrozí v památkově chráněných oblastech jsou tu i další faktory, které mluví pro zachování původních špaletových oken nebo nahrazení jejich nově vyrobenou kopií. Zachování špaletových oken má velký význam zejména z architektonického hlediska, protože působí prostorově. Jednoduché okno s dvojsklem není z hlediska vzhledu fasády jeho plnohodnotnou náhradou ani pokud má odpovídající členění. Dvojitá špaletová okna mají také lepší zvukovou izolaci. Navíc osazení plastových jednoduchých plastových oken nemusí být lepší ani z hlediska izolačních vlastností. Mezi novými stavbami zateplenými z exteriéru a úpravami starších staveb je totiž velký rozdíl. Dvojité okenní rámy osazené do klasické cihelné zdi obvykle izolují lépe než jeden rám vybavený dvojsklem.


Přečtěte si také: Vše co potřebujete vědět o špaletových oknech v otázkách a odpovědích.


Zdroje: