Zelená úsporám a výměna oken

Lis 15, 2021

Dotace z programu Nová zelená úsporám je možné použít i na výměnu oken, má to však svá úskalí a podmínky, které je třeba splnit. Samotnou výměnou oken na dotaci pravděpodobně nedosáhnete.

Od 12. října 2021 spustilo Ministerstvo životního prostředí další etapu úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám. Hlavním úkolem, který byl pro tento dotační vládní balíček nastaven, je snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší, a to skrze zvýšení energetické účinnosti budov. K rizikovým oblastem, kde dochází k výrazným únikům tepla patří bezesporu okna, kde často dochází až k 40% tepelnému úniku.

Jak využít dotaci z programu Nová zelená úsporám na výměnu oken?

Ačkoli je možné zažádat o dotaci na výměnu oken, s největší pravděpodobností na ni pouze s výměnou oken nedosáhnete, protože dotované opatření musí vést k celkové úspoře, alespoň 20 %. Zároveň platí, že čím více opatření provedete, tím vyšší může být přiznaná podpora.

Právě požadavek, aby bylo úpravami uspořeno aspoň 20 % bývá trochu problematický a nejčastěji se tak pojí toto čerpání dotace se zateplením pláště budovy. Zateplení celé fasády je však velmi nákladné. Naštěstí se dotace vztahuje i na dílčí úkony, jako je zateplení stropů, střechy, stěn apod., díky tomu je možné na požadovaných 20 % dosáhnout i s nižšími náklady.

Jak může pomoci stínicí technika?

Při výměně oken zvažte také možnosti instalace stínicí techniky, která se může stát vhodným pomocníkem i v oblasti izolace. Řada stínicích prvků totiž dokáže prostor nejen zastínit, ale i ušetřit na energiích a dopřát obyvatelům vyšší míru akustické izolace.

Obzvláště vhodné jsou předokenní rolety či venkovní žaluzie, které poslouží nejen jako tepelná izolace, ale také odhluční váš domov, což se hodí zejména, když bydlíte u rušné silnice. Navíc zabrání pohledům sousedů do vašeho soukromí a jsou i prvkem zabezpečení. Venkovní rolety mohou omezit rosení na vnitřní straně vašich oken, což také řadu lidí potěší. Navíc i na stínicí techniku, ať už má manuální nebo automatické ovládání, můžete také čerpat dotaci.

Kolik můžete získat?

V současné době můžete v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám získat zpět až 50 % prokázaných nákladů. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou pak dotační bonusy navýšeny o dalších 10 %, pokud jsou opatření aplikována v rodinném domě. Zároveň platí, že maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 5 000 000 Kč.

V případě, že využijete najednou více opatření můžete získat i zajímavý bonus z tohoto programu, který se pohybuje mezi 10 000 – 185 000 Kč.

Výše dotace je pak v ojedinělých případech ovlivněna i výší příjmu vaší domácnosti, pro domácnosti s nízkým příjmem je třeba v případě kombinace s kotlíkovou dotací výrazně navýšena.

Jak zažádat o dotaci?

Při žádosti o dotaci je nutné projít si trochu zdlouhavějším byrokratickým procesem. Ačkoli je to poměrně únavné, dá se to zvládnout. O dotaci můžete žádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Realizaci úsporných opatření lze provádět po částech v průběhu několika let, kde záleží zejména na vašich finančních možnostech.  

  • O dotaci z programu Nová zelená úsporám je nově možné požádat pouze online, a to na stránkách AIS SFŽP ČR. K přihlášení do této sekce je však potřebná identifikace vaší eIdentitou. EIdentitu si můžete zřídit skrze vaší bankovní identity nebo na všech pobočkách Czech-Pointu.
  • Pro vyplnění žádosti o dotaci na výměnu oken, budete potřebovat odborný posudek, je tedy nutné si najít spolehlivé odborníka, který tento posudek zpracuje.
  • Následně vás čeká návštěva stavebního úřadu, kam vezmete zpracovaný posudek a projednáte váš záměr.
  • Poté je třeba vyplnit krycí list technických parametrů, k jehož vyplnění také doporučujeme přizvat odborníka. Právě krycí list totiž zaznamenává všechny sledované technické parametry a výkaz či výměr provedených opatření.
  • Nyní je potřeba vyplnit vlastní žádost na AIS SFŽO ČR a přiložit přílohy.
  • Proběhne kontrola a přijetí žádosti ze strany SFŽP.
  • Následně si musíte zajistit odborný technický dozor
  • Nyní se konečně dostáváte k výběru materiálu a dodavatele. Zde si musíte dávat pozor na to, aby realizační firma měla příslušná oprávnění a způsobilost.
  • Vyhodnocení žádosti ze strany SFŽP (státní fond životního prostředí) následuje po doložení podkladů o realizaci výměny oken. SFŽP má právo provést kontrolu a teprve následně vaši žádost vyhodnotí.
  • Když je vše v pořádku, budou peníze následně převedeny na váš bankovní účet.

Kdo má nárok na dotaci?

Kromě již výše zmíněné podmínky energetické účinnosti je čerpání dotace omezeno i na určité typy staveb, kterými jsou rodinné domy, bytové domy a po vydání nové výzvy v říjnu 2021 i rekreační objekty či novostavby. Dotace se tak netýká průmyslových objektů, komerčních objektů či hospodářských budov.

Nárok na dotaci na výměnu oken pak mají fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající, ale i osoby právnické.

Jestliže si myslíte, že máte nárok na dotaci na výměnu oken, nebojte se to zkusit. Najděte si spolehlivého partnera, který vám i s vyřizováním náležitostí žádosti pomůže.

Více informací naleznete na webu novazelenausporam.cz:

Zateplení a výměna oken pro rodinné domy

Zateplení a výměna oken pro bytové domy