Výměna oken a stavební povolení nebo ohlášení, kdy je a není potřeba?

Čvn 13, 2021

Výměna oken potká za život většinu lidí, kteří bydlí ve vlastním domě nebo bytě. Okna časem zastarávají, a to se začne projevovat netěsnostmi, které se poměrně rychle projeví rostoucími účty za energie a pocitem chladu. Výměna oken je poměrně náročnou činností, která naruší každodenní chod vaší domácnosti, nemluvě o finanční náročnosti tohoto druhu rekonstrukce. Kromě toho všeho je však nutné se zajímat i o související předpisy a zákony, které výměnu oken upravují. Jaké dokumenty a povolení je před výměnou oken získat?

Kdy je potřeba si vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavby

Povinnosti ohledně stavebního povolení či ohlášení stavby ošetřuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. Na základě tohoto stavebního zákona jsou stanoveny podmínky, kdy je potřeba, které povolení, ale také situace, kdy není stavební povolení ani ohlášení stavby nutné. Díky tomu je velmi pravděpodobné, že ani jeden tento dokument nebudete potřebovat a ušetříte si tak hromadu papírování a návštěvu na stavební úřadě.

Podrobněji se problematice nutnosti stavebního povolení a ohlášení stavby věnuje § 103 odst. 1 stavebního zákona 183/2006 Sb. který v odstavci c a d stanovuje, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují v následujících případech:

  • Pokud se jedná o udržovací práce, které nemohou negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu objektu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a zároveň nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.
  • Zároveň pak výjimka platí i pro stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, ani nemění vzhled stavby či způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která byla prohlášena kulturní památkou.

Udržovací práce vs. stavební úpravy

Jelikož se vyskytují dva odlišné pojmy udržovací práce a stavební úpravy je vhodné si osvětlit jejich význam.

  • Udržovací práce jsou stavební práce, které neovlivňují vzhled ani funkčnost stavby. Jedná se o práce, které mají zachovávat optimální funkčnost stavby. Výměna oken je udržovací prací, pokud je zachován ráz a velikost oken, kam patří i změny v jejich členění.
  • Stavební úpravy jsou pak činnosti, které nejsou upraveny jen výše uvedeným zákonem, ale také vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb. Stavební úprava je pak definována jako změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Podle toho je výměna oken považována za stavební úpravu, pokud se mění jejich velikost, tvar nebo vzhled.

Kdy je tedy stavební povolení nebo ohlášení stavby nutné?

Pokud se na to podíváte z opačného pohledu, tak je stavební povolení nebo ohlášení stavby při výměně oken nutné, pokud měníte velikost okna, jeho tvar nebo členění. V případě větších zásahů pak po vás bude stavební úřad jistě požadovat i vyjádření statika.

  • Ohlášení stavby se vyřizuje v případech, kdy budou okna jinak vypadat a ovlivní to vzhled stavby, ale zároveň se nezasahuje so konstrukce objektu.
  • V případě, že měníte velikost oken a bude tak nutné zasáhnout i do konstrukce objektu, je již zapotřebí si vyřídit stavební povolení.

Žádost o stavební povolení formulář ke stažení – aktuální pro rok 2021

Ohlášení stavby formulář ke stažení – aktuální pro rok 2021


Jaké další náležitostí je nutné vyřídit

Kromě splnění povinností k stavebnímu úřadu jsou tu další administrativní povinnosti, které vás před výměnou oken mohou čekat. Tyto situace se pak liší podle toho, jestli bydlíte ve vlastním domě, družstevním bytě, v bytě ve vašem osobním vlastnictví či v památkové zóně.

Pokud plánujete výměnu oken v památkové zóně budete potřebovat závazné stanovisko odboru památkové péče. Odbor památkové péče se při přezkumu zabývá především výkresovou dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu oken, ale také odborným posudkem stávajících výplní okenních otvorů včetně sondáže barevnosti a důvodu výměny oken. Více jsme se tímto tématem zabývali v článku „Výměna oken v památkové zóně – Jak na ni?

Jestliže se chystáte měnit okna v bytě, kterého jste vlastníkem, je stejně nutné získat souhlas správce domu, a to písemným oznámením vašeho záměru. Pokud bydlíte v bytě, jehož vlastníkem je bytové družstvo, potřebujete souhlas bytového družstva, o který je třeba požádat písemnou formou.


Časté otázky k tématu výměny oken a stavebního povolení/ohlášení:

Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení, pokud chci jen zazdít okno?

  • Ano, při takové úpravě je zapotřebí stavební povolení.

Pokud jen měním normální okno za francouzské je potřeba takovou úpravu někam nahlašovat?

  • Ano i v tomto případě dochází ke změně velikosti oken a zásahu do stavební konstrukce domu. Budete proto potřebovat stavební povolení.

Hrozí mi nějaký pokuta, pokud provedu úpravy bez potřebného stavebního povolení nebo ohlášení?

  • Ano. Pokud jsou práce, které vyžadují ohlášení nebo stavební povolení, provedeny bez nich, může být udělena pokuta. Ta může dosáhnout výše až 100 000 Kč u občana a 1 milion Kč u právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů. Skutečná výše pokuty závisí na závažnosti přestupku.

Přečtěte si také: Jaká vybrat okna